• جویبار، شهرک صنعتی
  • info@Roto-powder.com
  • +989129343100

حضور شرکت سیسکو در جلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا

صورتجلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی
اتاق مشترک ایران و ایتالیا
دومین جلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1401 روز یک شنبه 1 آبان ماه
1401 ، با حضور خانم قطان رئیس، آقای بانی شرکا نایب رئیس اول و 6 نفر از اعضا کمیته )خانم ها هاشمی،
جلالی فر و آقایان ریاحی، رحمانی موحد، علیزاده، صادق( و آقای وسمقی دبیر کمیسیون به صورت حضوری راس
ساعت 14 در محل اتاق برگزار گردید.
دستور جلسه:
1 . امضا فرم محرمانگی و اسرار
2 . بازنگری فرم ارزیابی طرح های دریافتی اتاق مشترک ایران و ایتالیا و دریافت نظرات تکمیلی اعضا محترم
برای شاخصهای
ارزیابی تعیین شده
3 . بررسی نقطه نظرات اعضا محترم برای ایجاد زیر ساخت محتوای آموزشی برای اعضا اتاق با موضوع نوآوری،
خلاقیت و کارآفرینی در راستای اهداف تعیین شده در اساسنامه کمیته
در ابتدای جلسه با توجه به حضور برخی از اعضای جدید، شرکت کنندگان بصورت مختصر خود را معرفی و خانم
قطان نسبت به ارائه توضیحات کلی در خصوص کمیته و برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای مختلف اقدام
نمودند.
آقای ریاحی در ادامه جلسه پیشنهاد “بررسی طرح های دریافتی” را در کمیته با اولویت بالا مطرح نمودند که
مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
در ادامه آقای بانی شرکا بحث تاثیر آموزش بر بالا بردن خلاقیت و نوآوری در جهات مختلف برای گروه های هدف
را مطرح کردند و اعلام نمودند که آموزش های کمیته لازم است برای 1 – تولید کنندگان تفکرات نوآورانه و فناوران
2 – اعضای اتاق )شرکت ها( و 3 – مراکز آموزشی، دانشگاه ها و … صورت پذیرد.
آقای علیزاده شروع آموزش از گروه فناوران و نوآوران را پیشنهاد دادند و آقای صادق نیز ارائه ضمن توضیح در
مورد اهمیت آموزش برای اعضا و صاحبان ایده آمادگی خود را جهت همکاری و ایجاد ارتباط لازم با دانشکده
مدیریت دانشگاه امیر کبیر و تهران اعلام نمودند.
آقای بانی شرکا و آقای ریاحی شروع آموزش را بصورت پایلوت برای اعضا و فناوران مطرح نمودند که پس از بحث
و بررسی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
خانم جلالی فر نیز پس از شنیدن صحبت های سایر اعضا و اظهار خوشحالی از وجود کمیته برخی مشکلات ارائه
طرح های نوآورانه در دانشگاه ها را برشمردند.
آقای رحمانی موحد نیز اعلام کردند با توجه به برتری کمیته اتاق نسبت به سایر گروه ها و شرکت ها با کار مشابه
)وجود اعضای اتاق( می توانیم نسبت به تبادل اطلاعات اقدام نماییم.
در ادامه جلسه، آقای بانی شرکا ایجاد استراتژی و ساختار لازم )روش های انجام کار( را برای کمیته در جلسه
آینده پیشنهاد دادند که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
در پایان خانم قطان فرم ارزیابی طرح های دریافتی در کمیته را جهت اخذ نقطه نظرات اعضا ارائه نمودند و ضمن
جمع بندی مطالب اعلام کردند کمیته دارای 2 هدف مشخص 1 – ارزیابی طراح های دریافتی و حفظ روابط با
مراکز آموزشی، علمی، پژوهشی و دانشگاهی 2 – اجرای برنامه آموزشی با هدف فرهنگ سازی نوآورانه برای گروه
های هدف )اعضا اتاق و فناوران( می باشد.
ضمنا مقرر گردید برای جلسه آینده آقای صادق، مذاکراتی را با دانشگاه امیر کبیر در مورد آموزش به جامعه
دانشجویی انجام دهند، آقای رحمانی موحد مراکزی را که اهداف مشابه با کمیته دارند را مشخص، آقای ریاحی
نسبت به برگزاری و شرکت در جلسات مربوط به “بررسی پروژه های دریافتی” از جهاد دانشگاهی اقدام و آقای
بانی شرکا سرفصل ها و عناوین محتواهای آموزشی را تهیه نمایند.
جلسه راس ساعت 16 پایان یافت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?